Ischias? Uitstralende Pijn in het Been

Ervaar je Uitstralende Pijn?

Ervaar je last van uitstralende pijn vanuit je onderrug en bil die doorloopt naar je been? Die kan variëren van een licht zeurende tot een hevige stekende pijn.

Oorzaken van Ischias Pijn

De N. Ischiadicus ontspringt vanuit de lage rug en loopt door de bil naar het achterbeen. Verschillende factoren kunnen deze zenuw irriteren, zoals langdurige stress, een inactieve houding, plotselinge verkeerde bewegingen, of  een hernia. In de praktijk komen we vaak een combinatie van omstandigheden tegen. We zien vaak dat er op verschillende plekken in het lichaam zich een verhoogde spierspanning heeft opgebouwd van bijv.: de Musculus Piriformis en Quadratus Lumborum.
Ook kan er een wervel scheef zijn gaan staan waardoor er kleine lokale ontstekingsreacties ontstaan. deze ontstekingsreacties trekken veel vloeistof (bloed, lymfe, extracellulaire vloeistof)  aan uit de omgeving. Hierdoor ontstaat er druk op de zenuw wat resulteert in pijn langs het verloop van de N. Ischiadicus, met alle bijbehorende klachten. 

Symptomen en Verergerende Factoren

Andere symptomen van ischias kunnen zijn: moeite met rechtop staan vanwege de pijnscheuten, spierzwakte, een doof gevoel of tintelingen in je been of voet en mogelijk spierkrampen in je bil of been.
De pijn kan gepaard gaan met een zeurend, brandend of stijf gevoel in de onderrug. De klachten van de onderrug verergeren vaak bij langdurig stilstaan of zitten, maar kunnen verbeteren bij lichte beweging.

Osteopathie als Behandeloptie

Een osteopaat kan samen met jou onderzoeken waar de oorzaak van de ischiaspijn zich bevindt in het lichaam en een behandelplan opstellen. De praktijk laat zien dat deze klachten goed te behandelen zijn met osteopathie.